Hoppa till innehållet

Råvaran

Renen

Renen är vår huvudsakliga råvara. Den är ett flocklevande hjortdjur som lever i de nordliga delarna av Europa, Asien och Nordamerika. Både handjuren och hondjuren har horn. Handjuren fäller sina horn direkt efter brunsten under hösten. Kalvarna, liksom hondjuren, bär hornen hela vintern. Renen är väl anpassad till snö och kyla. Vinterpälsen är tät och består av bottenull och långa, luftfyllda täckhår. I norra Europa har i stort sett alla renar en ägare, därför märker ägaren sina kalvar i öronen med samma märke som kalvens mor.

En del av den samiska näringen

Renskinnen kommer från den samiska näringens renskötsel. En näring som är av central betydelse i det samiska samhället. Renskötseln är inte bara en boskapsnäring utan bär också en lång kulturell tradition och samisk identitet. Renskötarens uppgift är att skydda och ta vara på renens bästa för att få utkomst av sin näring. En del av att få en utkomst från sin renskötsel kan vara att sälja renskinn för garvning.

 

Kronhjort

Kronhjorten står för en liten del av vår råvara. Kronhjorten är Sveriges näst största hjort och den kan väga upp till 250 kg. De kännetecknas av höga ben, långsmal kropp och en lång hals. Hjortarna (handjuren) har stora greniga hornkronor. Vuxna hjortar har en mankhöjd på 120-150 cm. Storvuxna hjortar kan väga 250 kg. Deras päls är kort och mestadels rödbrun på kronviltet, med en ljust gulbeige spegel på sommaren. Vinterpälsen är längre och mer mörkt gråbrun.

 

 

 

By Formsmedjan. Powered by Yago